Skip to main content
Kategoria

Artykuły prasowe

Substancje CMR w produktach kosmetycznych

By 2022

Podstawowym obowiązkiem podmiotów wprowadzających na rynek produkty kosmetyczne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego…

więcej

Biocydy – jak zgłosić produkt w Europie?

By 2022

Podstawą legalnego wprowadzenia na rynek produktu biobójczego jest spełnienie krajowych wymagań związanych z rejestracją bądź zgłoszeniem produktu biobójczego. Dodatkowo, należy zgłosić mieszaniny do systemu PCN i UFI, a w niektórych…

więcej

Dwutlenek tytanu substancją rakotwórczą?

By 2022

Produkcja i wykorzystywanie różnorodnych substancji chemicznych (w tym dwutlenku tytanu) muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Stosowanie określonych regulacjiprawnych zapewnia, że używanie chemikaliów jest bezpieczne oraz…

więcej

Odpady gumowe i ich los w środowisku

By 2021

Obecny świat nie umiałby funkcjonować bez tworzyw sztucznych. Przez lata opracowano wiele odmian tych materiałów, jednak nie opracowano skutecznej i bezpiecznej metody utylizacji odpadów jakie z nich powstają, W poniższym…

więcej

Szkodliwy wpływ tworzyw sztucznych

By 2021

Coroczne zużycie tworzyw sztucznych rośnie i stwarza coraz większe zagrożenia związane z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko i zdrowie człowieka. Wpływ na dużą ilość produktów syntetycznych znajdujących się na rynku ma…

więcej