Skip to main content

We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności przez pracowników, to również jeden z istotniejszych czynników motywujących, pozwalających pozyskać i poszerzyć wiedzę, wzmocnić kwalifikacje, a tym samym zwiększyć efektywność wykonywanej pracy. To bezpośrednia inwestycja w rozwój, która przynosi wymierne korzyści. Dzięki tak pojętej roli szkoleń, każda firma ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, kompetencyjnej i jakościowej w swojej branży.

Inwestycja, która zawsze się zwraca

Szkolenia organizowane przez THETA Consulting prowadzone są z myślą o przekazaniu kompleksowych i aktualnych informacji dostosowanych do potrzeb rynku, oparte na najnowszej wiedzy z danej dziedziny i nawet w przypadku cyklicznych zajęć zawsze tematycznie aktualizowanych. Organizując szkolenia stawiamy na ich praktyczny charakter, aktywność i zaangażowanie uczestników. Wszystkie zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób), co sprzyja zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, omawianiu konkretnych przykładów i problemów zaczerpniętych z własnych doświadczeń.

Nasze szkolenia zawsze dopasowane są do potrzeb uczestników. Oferujemy Państwu szkolenia otwarte – w określonych terminach wg kalendarza szkoleń oraz szkolenia zamknięte, dedykowane konkretnej firmie lub instytucji, gdzie zakres, termin oraz tematyka opracowywana jest ściśle według oczekiwań zamawiającego.

Szkolenia zamknięte realizujemy zarówno dla dużych, średnich jak i małych firm.

Stosujemy metody dopasowane do realizowanego tematu:

 • wykłady w oparciu o przykłady praktyczne
 • warsztaty, ćwiczenia i zadania
 • analiza przypadku, case study
 • seminaria

Każde szkolenie może być przygotowane w formie stacjonarnej (otwarte w siedzibie THETA, zamknięte w umówionym miejscu) lub w formie online.

Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna, to zespół specjalistów-praktyków znających zarówno prawne, jak i praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Przede wszystkim są to ludzie z pasją, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Szkolenia otwarte - Stacjonarne i e-akademia

Szkolenia otwarte adresowane są do wszystkich osób chcących uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi.

W ramach szkolenia online oferujemy Państwu:

 • wiedzę bez wychodzenia z biura
 • interaktywny kontakt z wykładowcą
 • pracę w kameralnych grupach
 • wykładowców z wieloletnią praktyką
 • aktualne, autorskie materiały
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • profesjonalną, kompleksową obsługę

E-akademia stanowi nowoczesną alternatywę dla klasycznej formy szkoleń oraz warsztatów. Dzięki szkoleniom online, bez konieczności wychodzenia z domu lub biura, w dogodnym dla siebie miejscu oraz bez generowania dodatkowych kosztów, możecie Państwo uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

Szkolenia realizowane są na wysokim poziomie w formie zdalnej, w bezpośrednim, interaktywnym kontakcie z wykładowcą.

W naszym portfolio znajdziecie Państwo szeroki wachlarz szkoleń dotyczących m.in.:

 • rozporządzenia REACH i CLP
 • dokumentacji dla chemikaliów
 • SDS i scenariusze narażenia
 • klasyfikacji i oznakowania i SDS
 • ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu produktów chemicznych w UE
 • audytora REACH
 • GMP
 • kursu dla Safety Asserssorów
 • wprowadzania i oznakowania kosmetyków
 • magazynowania i obchodzenia się z prod. chemicznymi
 • wprowadzania i rejestracji biocydów
 • szczególnych grup produktów (aerozoli, detergentów, itp.)
 • transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/IATA

Szkolenia zamknięte - Stacjonarnie i online - zawsze na miarę

Szkolenia zamknięte (in company) realizowane są na zamówienie konkretnej firmy, wyłącznie dla jej pracowników.

Ich zakres merytoryczny, czas i miejsce ustalamy indywidualnie. Szkolenia wewnętrzne adresowane są do przedsiębiorstw, które potrzebują bezpośredniego wsparcia i wiedzy w zagadnieniach związanych ze specyfiką swojej działalności i powinny być rozpatrywane tylko na gruncie danej firmy.

W ramach realizowanych przez THETA szkoleń zamkniętych oferujemy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa pod kątem jak najlepszego dopasowania programu, formy szkolenia i wykładowcy
 • indywidulanie przygotowany program dostosowany do potrzeb firmy
 • dobór najlepszego specjalisty
 • warsztaty oparte na realnych przykładach dostosowanych do branży przedsiębiorstwa
 • materiały szkoleniowe wraz z aktualnymi przepisami dla każdego z uczestników
 • zaświadczenia dla każdego uczestnika
 • możliwość przeprowadzenia pre- i post-testów
 • indywidualnie ustalane warunki finansowe i organizacyjne

Organizując szkolenia, stawiamy na aktywność i zaangażowanie, aby w przyszłości uczestnik potrafił wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, dzięki czemu komunikacja między uczestnikami szkolenia i trenerem odbywa się na wysokim poziomie interpersonalnym.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszą specjalistką z działu szkoleń.