Skip to main content

We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności przez pracowników, to również jeden z istotniejszych czynników motywujących, pozwalających pozyskać i poszerzyć wiedzę, wzmocnić kwalifikacje, a tym samym zwiększyć efektywność wykonywanej pracy. To bezpośrednia inwestycja w rozwój, która przynosi wymierne korzyści. Dzięki tak pojętej roli szkoleń, każda firma ma możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, kompetencyjnej i jakościowej w swojej branży.

Inwestycja, która zawsze się zwraca

Szkolenia organizowane przez THETA Consulting prowadzone są z myślą o przekazaniu kompleksowych i aktualnych informacji dostosowanych do potrzeb rynku, oparte na najnowszej wiedzy z danej dziedziny. Organizując szkolenia stawiamy na ich praktyczny charakter, aktywność i zaangażowanie uczestników. Wszystkie zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (od kilku do kilkunastu osób), co sprzyja zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, omawianiu konkretnych przykładów i problemów zaczerpniętych z własnych doświadczeń.

Nasze szkolenia zawsze dopasowane są do uczestników. W zależności od Państwa preferencji do dyspozycji są szkolenia otwarte – w określonych terminach według kalendarza szkoleń oraz szkolenia zamknięte, dedykowane konkretnej firmie lub instytucji, gdzie temat, termin i zakres merytoryczny odpowiada na bieżące potrzeby zamawiającego.

Szkolenia zamknięte realizujemy zarówno dla dużych, średnich jak i małych firm.

Stosujemy metody dopasowane do realizowanego tematu:

 • wykłady w oparciu o przykłady praktyczne
 • warsztaty, ćwiczenia i zadania
 • analiza przypadku, case study
 • seminaria

Każde szkolenie może być przygotowane w formie stacjonarnej lub w formule zdalnej, online.

Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna, to zespół specjalistów-praktyków znających zarówno prawne, jak i praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Przede wszystkim są to ludzie z pasją, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem.

Szkolenia otwarte - Stacjonarne i e-akademia

Szkolenia otwarte adresowane są do wszystkich osób chcących uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi.

W ramach szkolenia online oferujemy Państwu:

 • wiedzę bez wychodzenia z domu lub biura
 • interaktywny kontakt z wykładowcą
 • pracę w kameralnych grupach
 • wykładowców z wieloletnią praktyką
 • zawsze aktualne, autorskie materiały
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 • profesjonalną, kompleksową obsługę

E-akademia stanowi nowoczesną alternatywę dla klasycznej formy szkoleń oraz warsztatów. Dzięki szkoleniom online, bez konieczności wychodzenia z domu lub biura, w dogodnym dla siebie miejscu oraz bez generowania dodatkowych kosztów, możecie Państwo uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

Szkolenia realizowane są w bezpośrednim, interaktywnym kontakcie z wykładowcą.

W naszym portfolio znajdziecie Państwo szeroki wachlarz szkoleń dotyczących m.in.:

 • rozporządzenia REACH i CLP
 • dokumentacji dla chemikaliów
 • SDS i scenariusze narażenia
 • klasyfikacji i oznakowania i SDS
 • ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu produktów chemicznych w UE
 • audytora REACH
 • GMP
 • kursu dla Safety Asserssorów
 • wprowadzania i oznakowania kosmetyków
 • magazynowania
 • wprowadzania i rejestracji biocydów
 • szczególnych grup produktów (aerozoli, detergentów, itp.)
 • transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/IATA

Szkolenia zamknięte - Stacjonarnie i online - zawsze na miarę

Szkolenia zamknięte (in company) realizowane są na zamówienie firmy i wyłącznie dla jej pracowników.

Ich zakres merytoryczny, czas i miejsce ustalamy indywidualnie. Szkolenia wewnętrzne adresowane są do przedsiębiorstw, które potrzebują bezpośredniego wsparcia i wiedzy w zagadnieniach związanych ze specyfiką swojej działalności i powinny być rozpatrywane na gruncie danej firmy.

W ramach realizowanych przez THETA szkoleń zamkniętych oferujemy:

 • analizę potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa
 • indywidulanie przygotowany program dostosowany do potrzeb firmy
 • dobór najlepszego specjalisty
 • warsztaty oparte na realnych przykładach dostosowanych do branży przedsiębiorstwa
 • materiały szkoleniowe wraz z aktualnymi przepisami
 • imienne zaświadczenie dla każdego uczestnika
 • możliwość przeprowadzenia pre- i post-testów
 • indywidualnie ustalane warunki finansowe i organizacyjne

Organizując szkolenia, stawiamy na aktywność i zaangażowanie, aby w przyszłości uczestnik potrafił wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, dzięki czemu komunikacja między uczestnikami szkolenia i trenerem odbywa się na wysokim poziomie interpersonalnym.

 

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszą specjalistką z działu szkoleń.