Skip to main content

Produkty kosmetyczne, oprócz niewątpliwie korzystnego wpływu na organizm człowieka, mogą także wykazywać działanie szkodliwe. Kosmetyk to przede wszystkim produkt chemiczny, który może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia.

THETA Consulting dysponując zespołem doświadczonych ekspertów, a także dzięki współpracy z najlepszymi laboratoriami, jest w stanie zapewnić zgodną z wymaganiami prawnymi dokumentację każdego produktu kosmetycznego.

Ocena i bezpieczeństwo

Kosmetyki ze względu na sposób stosowania są szczególnego rodzaju mieszaninami chemicznymi i jako takie podlegają bardzo rygorystycznym przepisom, odnoszącym się do sposobu ich wytwarzania, dozwolonego składu, badań, jakim muszą być poddane zanim trafią do odbiorców, dokumentacji potwierdzającej ich bezpieczeństwo, a także informacji na opakowaniu, jakie należy przedstawić użytkownikowi.

Proces wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek jest niezwykle skomplikowany, wymagający współpracy przedstawicieli różnych dziedzin (chemików, biologów, toksykologów).

Jak możemy Cię wesprzeć?
THETA Consulting posiada zespół Safety Assessorów i doradców mogących pokierować całym procesem wprowadzania produktu kosmetycznego na rynek poprzez:
 • przygotowanie dokumentacji wraz z Raportem Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego
 • weryfikację składów produktów kosmetycznych pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi
 • opracowanie składu produktu kosmetycznego zgodnie z nazewnictwem INCI
 • określenie zakresu koniecznych do przeprowadzenia badań, monitorowanie przebiegu badań, ocena wyników
 • przygotowanie treści oznakowania opakowania produktu kosmetycznego
 • weryfikację tekstów marketingowych pod kątem zgodności z przepisami
 • notyfikację kosmetyku za pośrednictwem portalu CPNP
 • weryfikację / aktualizację posiadanej dokumentacji
 • doradztwo i wsparcie prawne
 • przygotowanie kart charakterystyki surowców kosmetycznych

GMP Zawsze wg normy

Wytwarzanie produktów kosmetycznych zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) jest obowiązkiem wynikającym z rozp. (WE) nr 1223/2009/WE dotyczącego produktów kosmetycznych (wraz z późn. zm.).
Każda firma produkująca kosmetyki powinna opracować, wdrożyć i utrzymywać odpowiedni do swoich potrzeb i uzależniony od kategorii produktów system jakości – najlepiej w oparciu o wytyczne normy ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został wprowadzony w celu określenia wytycznych w zakresie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych.
Co daje wdrożenie GMP i uzyskanie certyfikatu GMP w oparciu o normę ISO 22716?

 • zgodność z rozp. 1223/2009/WE w zakresie produkcji kosmetyków
 • zapewnienie bezpieczeństwa kosmetyków
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • szybkie wykrywanie niezgodności
 • szybkie wdrażania działań naprawczych
 • zbudowanie wiarygodnego wizerunku firmy
 • wzrost zaufania klientów i kontrahentów
 • poprawę konkurencyjności na rynku
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktów
 • przygotowanie kart charakterystyki surowców kosmetycznych
Jak możemy Cię wesprzeć?
THETA Consulting posiada zespół ekspertów i audytorów mogących pokierować całym procesem wdrażania systemu GMP i przygotowaniem firmy do ewentualnej certyfikacji GMP poprzez:

 • doradztwo przy wdrażaniu systemu GMP zgodnie z ISO 22716
 • opracowanie procedur i instrukcji
 • szkolenia pracowników
 • audyty: wstępny i sprawdzające
 • wsparcie podczas audytu certyfikującego

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.