Skip to main content
Kategoria

2020

MSDS – festiwal zmian

By 2020

1 czerwca 2018 r. minął okres przejściowy, w którym mogły być stosowane karty charakterystyki sporządzone i dostarczone odbiorcy przed 1 czerwca 2015 r. Od tego dnia wiążący szablon karty charakterystyki…

więcej

Strona internetowa zgodna z RODO

By 2020

Kluczowe z punktu widzenia RODO jest zadbanie o transparentność strony. Osoba, która wchodzi na stronę internetową, musi wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są jej dane osobowe….

więcej

Etanol jako dezynfektant

By 2020

Etanol jest bezbarwną, lotną, łatwopalną i higroskopijną cieczą. Ma charakterystyczny zapach, wrze w temperaturze 78˚C, łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jako substancja chemiczna posiada wielorakie zastosowania: jako rozpuszczalnik, paliwo, środek…

więcej

Doradca w firmie – czyli kto?

By 2020

W dobie nieustannego dostosowywania się do wymagań rynku i zmieniającej się ustawicznie legislacji, bezcennym towarem są informacje, szczególnie te podane szybko i w sposób przystępny. Najlepiej w formie „informacji instant”,…

więcej

Wyniki REF-6

By 2020

44% niebezpiecznych mieszanin niezgodnych z obowiązkami klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP na terenie EOG. REF-6 to unijny projekt sprawdzający egzekwowanie przepisów w zakresie wymagań dotyczących klasyfikacji i oznakowania chemikaliów…

więcej

Charakterystyka produktu biobójczego – SPC

By 2020

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia w procedurze europejskiej następuje wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu R4BP. Wniosek obligatoryjnie składa się z dossier wygenerowanego w formacie IUCLID oraz charakterystyki produktu biobójczego…

więcej