Skip to main content

THETA Consulting Sp. z o.o. kontynuuje działalność przedsiębiorstwa THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek funkcjonującego na polskim rynku w latach 2001-2022. Wspieramy naszych klientów fachowym doradztwem w zakresie wprowadzania na rynki UE substancji, mieszanin i produktów chemicznych ze wszystkich niemal obszarów – przeznaczonych zarówno dla konsumentów, jak i dla profesjonalistów.

Naszymi głównymi obszarami zainteresowania są produkty chemii  profesjonalnej i konsumenckiej, m.in. kosmetyki, biocydy, surowce i półprodukty wytwarzane zarówno na terenie UE, jak i sprowadzane spoza jej obszaru.
W czasach ciągle zmieniających się regulacji i wymagań legislacyjnych najważniejsza jest aktualna wiedza oraz szybkie wsparcie firmy w kluczowych aspektach bezpieczeństwa.

THETA doskonale reaguje na nowe, coraz trudniejsze wymagania dostosowując swoje doradztwo do szybko zmieniających się przepisów. Zebraliśmy prężny zespół ekspertów, posiadających odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ocenie przedsiębiorstwa, przygotowywaniu dokumentacji, klasyfikacji substancji i mieszanin, rejestracji i certyfikacji produktów. Do Państwa dyspozycji mamy audytorów, prawników, chemików, inżynierów, safety assessorów, toksykologów, specjalistów REACH i SDS, a także doświadczonych doradców w transporcie ADR/RID, IMDG i IATA.

Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa w oparciu o obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy. Systemu, który pozwoli na fachową ocenę Państwa przedsiębiorstwa, na profesjonalne i zgodne z prawem przygotowanie dokumentacji, bezpieczne wprowadzenie produktów oraz ich transport i sprzedaż.
Dzięki ciągłemu pogłębianiu wiedzy, dopasowywaniu się do wymagań i potrzeb klientów oraz codziennej intensywnej pracy całego zespołu, THETA jest
obecna na w większości rynków krajów UE i poza nią.

Jesteśmy zawsze o dwa kroki przed zmianami, każdego dnia wcielamy w życie motto:

Theta na świecie

Zarząd

Aleksandra Gendek

CEO
a.gendek@thetaconsulting.pl

Magdalena Skoneczna

Dyrektor zarządzająca
m.skoneczna@thetaconsulting.pl