Skip to main content

Nieodzownym elementem pracy z produktami chemicznymi, zarówno przy produkcji, jak i imporcie czy dystrybucji jest poprawne tłumaczenie dokumentacji. Wymagają tego nie tylko przepisy, ale przede wszystkim pośrednicy i konsumenci.

THETA oferuje Państwu możliwość wykonania zwykłych i przysięgłych tłumaczeń: dokumentacji i tekstów technicznych związanych z produktami chemicznymi, wyników badań laboratoryjnych, informacji o produkcie, ulotek technicznych, kart charakterystyki, etykiet oraz innych tekstów w większości języków europejskich i pozaeuropejskich.

Od nich zależy jakość przekazu

Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi zależy od wielu czynników, na czele znajduje się prawidłowo przygotowana dokumentacja. Istotne jest, aby dokumenty były poprawne nie tylko pod względem prawnym, ale także pod względem językowym.
Ważną kwestią jest precyzja, i merytoryczna poprawność tłumaczeń, które powinny być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników., a jednocześnie wiernie odzwierciedlać treść dokumentu.

Wszystkie tłumaczenia przygotowywane są przez specjalistów znających nie tylko język, ale i specyfikę branżowego słownictwa z danej dziedziny.

Oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w większości języków europejskich, a w szczególności:

 • jęz. angielski
 • jęz. niemiecki
 • jęz. francuski
 • jęz. włoski
 • jęz. hiszpański
 • jęz. czeski
 • jęz. słowacki
 • jęz. szwedzki
 • jęz. fiński
 • jęz. węgierski
 • jęz. chorwacki
 • jęz. słoweński
 • jęz. litewski
 • jęz. łotewski
 • jęz. estoński
 • jęz. grecki
 • jęz. norweski
 • jęz. rosyjski
 • jęz. ukraiński
 • oraz inne
Najczęściej przygotowywane dokumenty w tych językach to m.in.:

 • karty charakterystyki i etykiety produktów
 • teksty ulotek informacyjnych i technicznych
 • scenariusze narażenia
 • wyniki badań laboratoryjnych
 • raporty i sprawozdania, dokumenty rejestrowe firm
 • dokumentacji dla produktów biobójczych i dla kosmetyków
 • i inne związane z wprowadzeniem produktów

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.