Skip to main content
Kategoria

2015

ELDIOM – okiem eksperta

By 2015

Obowiązek przedłożenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenia określa art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz….

więcej

Zmiany, zmiany – na ostatnią chwilę

By 2015

31 maja skończył się okres przejściowy, w którym istniała możliwość dwojakiego klasyfikowania i oznakowania mieszanin chemicznych. Od dnia 1 czerwca 2015 roku każda partia produktu, wprowadzona do obrotu, musi zostać…

więcej

Wymagania prawne dla surowców kosmetycznych

By 2015

Rozporządzenie 1223/2009/WE, które zastąpiło dyrektywę kosmetyczną 76/768/EWG, obowiązujące w pełni od 11 lipca 2013 r. szczegółowo reguluje wymogi dotyczące bezpieczeństwa, dokumentacji i warunków obrotu kosmetykami. Nie są to jednak jedyne…

więcej

Nieaktywny numer rejestracji i co dalej?

By 2015

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów i importerów obowiązek rejestracji substancji w postaci własnej, w mieszaninie, uwalnianej z wyrobu w sposób zamierzony, w ilości co najmniej/powyżej 1 tony rocznie. Rejestracji można…

więcej

Doradca DGSA – kto to taki?

By 2015

Być może niektórzy kierowcy mieli już okazję współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, pragniemy w tym wydaniu przekazać…

więcej