Skip to main content

Karta charakterystyki jest dokumentem, który należy dostarczyć osobom prowadzącym działalność zawodową. Natomiast dla konsumenta indywidualnego jedynym źródłem informacji o zagrożeniach stwarzanych przez produkt jest etykieta. Dlatego tak ważne jest, aby była ona sporządzona w sposób rzetelny i zgodny z wszystkimi przepisami. Zasady klasyfikacji mieszanin oraz wymagania, dotyczące etykiet produktów, zostały przedstawione w rozporządzeniu nr 1272/2008/WE [CLP].

Obok obligatoryjnych treści wynikających z rozp. CLP niektóre z produktów muszą być dodatkowo oznakowane zgodnie z innymi wytycznymi. Do takich produktów należą m.in. produkty chemii gospodarczej zarówno do użytku profesjonalnego, jak i konsumenckiego.

W ramach przygotowania etykiet oferujemy:

  • opracowanie treści etykiet produktów zgodnie z CLP we wszystkich językach UE
  • weryfikacje treści etykiet zgodnie z CLP we wszystkich językach UE
  • aktualizacje oznakowania i informacji o bezpieczeństwie na etykietach produktów
  • monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach
  • szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.