Skip to main content

THETA Consulting od ponad 20 lat zajmuje się opracowywaniem, aktualizacją i tłumaczeniem kart charakterystyki, a także przygotowywaniem informacji o bezpieczeństwie na etykiety produktów chemicznych we wszystkich językach europejskich.

Nasz zespół ekspertów chemików oraz tłumaczy jest w stanie pomóc Państwu w każdej sytuacji – fachowo i rzetelnie.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE [REACH], podstawowym narzędziem komunikacji w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą a dalszym użytkownikiem jest karta charakterystyki (SDS). Ma ona umożliwić użytkownikowi prowadzącemu działalność zawodową podjęcie w miejscu pracy wszelkich niezbędnych działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i środowisku.

Za prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie do obrotu właściwie przygotowanej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym, karty charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel, importer lub dostawca danego produktu chemicznego.

W ramach usług związanych z przygotowaniem kart charakterystyki oferujemy m.in.:

 • opracowanie SDS w językach UE i wybranych językach pozaunijnych
 • weryfikacje / aktualizacje SDS
 • doradztwo w zakresie rozporządzeń 1272/2008 (CLP) oraz 648/2004 (rozporządzenie detergentowe)
 • tłumaczenie z i na język polski kart charakterystyki / SDS wraz z dostosowaniem do przepisów UE
 • przygotowanie wytycznych do etykiet produktów chemicznych
 • audyt i ocenę posiadanej dokumentacji pod kątem spełniania wymagań przepisów związanych z oznakowaniem, klasyfikacją i wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych
 • przygotowanie i wdrożenie harmonogramu opracowania / aktualizacji wielu kart
 • opracowanie certyfikatu produktu
 • monitoring przepisów w zakresie SDS (kolejne ATP do rozp. CLP i załącznika II do REACH)
 • opracowanie klasyfikacji produktów chemicznych zgodnie z CLP
 • pomoc w interpretacji przepisów, reprezentacja oraz wsparcie podczas kontroli, doradztwo bieżące
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • przygotowanie arkuszy składników detergentowych

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.