Skip to main content

THETA Consulting od ponad 20 lat zajmuje się opracowywaniem, aktualizacją i tłumaczeniem kart charakterystyki, a także przygotowywaniem informacji o bezpieczeństwie na etykiety produktów chemicznych we wszystkich językach europejskich.

Nasz zespół ekspertów chemików, toksykologów, tłumaczy i specjalistów z zakresu ochrony środowiska jest w stanie pomóc Państwu w każdej sytuacji – fachowo i rzetelnie.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE [REACH], podstawowym narzędziem komunikacji w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą a dalszym użytkownikiem jest karta charakterystyki (SDS). Ma ona umożliwić użytkownikowi prowadzącemu działalność zawodową podjęcie w miejscu pracy wszelkich niezbędnych działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i środowisku.

Za prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie do obrotu właściwie przygotowanej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym, karty charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel, importer lub dostawca danego produktu chemicznego.

W ramach usług związanych z przygotowaniem kart charakterystyki oferujemy m.in.:

  • opracowanie SDS w jęz. UE i wybranych jęz. pozaunijnych
  • weryfikacje / aktualizacje SDS
  • tłumaczenie z i na język polski wraz z dostosowaniem do przepisów UE
  • audyt i ocenę posiadanej dokumentacji pod kątem spełniania wymagań przepisów związanych z oznakowaniem, klasyfikacją i wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych
  • przygotowanie i wdrożenie harmonogramu opracowania / aktualizacji wielu kart
  • monitoring zgłoszeń i aktualizacja
  • monitoring przepisów w zakresie SDS (kolejne ATP do rozp. CLP i załącznika II do REACH)
  • zgłoszenie do systemów informacyjnych w krajach UE
  • opracowanie klasyfikacji produktów chemicznych zgodnie z CLP

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.