Skip to main content
Kategoria

Artykuły prasowe

Substancje CMR w produktach kosmetycznych

By 2022

Podstawowym obowiązkiem podmiotów wprowadzających na rynek produkty kosmetyczne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego…

więcej

Biocydy – jak zgłosić produkt w Europie?

By 2022

Podstawą legalnego wprowadzenia na rynek produktu biobójczego jest spełnienie krajowych wymagań związanych z rejestracją bądź zgłoszeniem produktu biobójczego. Dodatkowo, należy zgłosić mieszaniny do systemu PCN i UFI, a w niektórych…

więcej

Dwutlenek tytanu substancją rakotwórczą?

By 2022

Produkcja i wykorzystywanie różnorodnych substancji chemicznych (w tym dwutlenku tytanu) muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Stosowanie określonych regulacjiprawnych zapewnia, że używanie chemikaliów jest bezpieczne oraz…

więcej