Skip to main content

Niezależnie od obowiązku przygotowania kart charakterystyki i opracowania etykiety, w przypadku niektórych grup produktów konieczne jest ich zgłoszenie do odpowiednich baz w krajach UE lub centrów toksykologicznych (PCN), notyfikacja w bazie C&L czy też nadanie odpowiedniego kodu (UFI).

Eksperci THETA zgłoszą dla Państwa zarówno klasyfikacje i oznakowanie substancji stwarzającej zagrożenie, jak i SDS zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zgłoszenia PCN i inne

Wprowadzanie na rynek EU substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie wymaga dokonywania obowiązkowych zgłoszeń. Każdy importer i producent substancji niebezpiecznej powinien zgłosić do ECHA informacje na temat jej klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 CLP.

W przypadku wprowadzania mieszaniny stwarzającej zagrożenie ze względu na działanie toksykologiczne i/lub fiz.-chem. wymagane jest przesłanie do krajowych centrów toksykologicznych informacji o takiej mieszaninie zgodnie z art. 45 CLP.

Nowe wymogi informacyjne wymusiły konieczność zgłoszeń mieszanin do centrów toksykologicznych (Poison Center Notification, PCN) zastępując możliwość zgłoszeń w ośrodkach krajowych (w Polsce Elektroniczna deklaracja informacji o mieszaninach, ELDIOM).

Należy jednak pamiętać, że część krajów członkowskich, poza obowiązkowym zgłoszeniem PCN wymaga dodatkowych, lokalnych zgłoszeń dla niebezpiecznych produktów chemicznych wprowadzanych na ich rynki.

W ramach obowiązków, jakie muszą być spełnione przy wprowadzaniu na rynek EU substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, oferujemy:

  • notyfikacje klasyfikacji i oznakowania C&L
  • zgłoszenia do centrów toksykologicznych (PCN – Poisson Center Notification)
  • nadanie numerów UFI
  • monitoring zgłoszeń i aktualizacja
  • monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach
  • pomoc w interpretacji przepisów, reprezentacja oraz wsparcie podczas kontroli, doradztwo bieżące

Zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.