Skip to main content
Kategoria

2014

Przewoźniku – wyposaż pojazd

By 2014
Obowiązek ten pojawia się zarówno podczas transportu sztuk przesyłki, jak i cysterną czy luzem. Nie ma tu znaczenia dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Wyposażenie ochronne powinien przygotować przewoźnik (kierowca) przed rozpoczęciem…
więcej

Kierowco Edukuj się

By 2014
We współpracy z THETA Doradztwo Techniczne rozpoczynamy nowy cykl – co miesiąc kierowcy przewożący towary niebezpieczne, potocznie nazywane „ADeeRami", będą mogli uzyskać informacje dotyczące właśnie tego typu towarów – ich…
więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie NDS

By 2014
NDS – nowe-stare rozporządzenie, czyli co się zmieniło w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Badania i pomiary poziomów stężeń szkodliwych czynników chemicznych w miejscu…
więcej