Skip to main content

Materiały i przedmioty, które stwarzają lub potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie w transporcie, muszą być w bezpieczny sposób dostarczone do pośredników i odbiorców. Każdy rodzaj transportu (drogowy, kolejowy, morski czy lotniczy) podlega szczegółowym międzynarodowym i krajowym przepisom. Regulują one kompleksowo ich przewóz, a celem regulacji jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z przewozem.

THETA dysponuje zespołem uprawnionych doradców, posiadających wieloletnią praktykę w zakresie transportu lądowego (drogowego ADR, kolejowego RID), morskiego (IMDG) i lotniczego.

ADR/RID/IMDG/IATA Bezpieczny transport każdą drogą

Wspólną podstawą dla wszystkich rodzajów transportu są wydawane przez ONZ Przepisy Modelowe, na bazie których zostały opracowane przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów transportu (ADR, RID, IMDG, IATA).

W świetle legislacji Umowy ADR, Regulaminu RID oraz w oparciu o Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych, nadawca oraz przedsiębiorca wykonujący przewóz lub związane z tym przewozem pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczyć w przedsiębiorstwie dyplomowanego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, składać roczne sprawozdanie z działalności w tym zakresie oraz szkolić pracowników, wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie związane z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych:

 • wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR
 • klasyfikację materiałów niebezpiecznych, w tym odpadów
 • określenie warunków i sposobu przewozu
 • dobór opakowań i oznakowania
 • dobór pojazdu i oznakowania
 • opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji
 • pomoc w stosowaniu wyłączeń i obniżeniu kosztów transportu
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie ADR/RID
 • nadzór na przesyłką (IMDG, ICAO/IATA)
 • bieżące wsparcie doradców w zakresie ADR/RID, IMDG oraz ICAO/IATA

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.