Skip to main content
AktualnościWydarzenia

Za nami siódme spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA

By 5 grudnia, 2023No Comments

W terminie 5 grudnia br. odbyło się już siódme spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA.

Poruszony został temat: Produkty biobójcze w obliczu nadchodzących zmian.
Koniec okresu przejściowego – jak zachować ważność pozwoleń na obrót produktami biobójczymi wydanymi z datą ważności do 31.12.2024?

Prelegent: Dorota Kaczorowska

Temat dotyczący ważności pozwoleń na obrót produktami biobójczymi wydanymi w okresie przejściowym już od dłuższego czasu stał się tematem wiodącym dla wielu podmiotów wprowadzających biocydy do obrotu.

Pozwolenia przejściowe posiadają termin ważności do 31.12.2024r., do tej daty powinien planowo zakończyć się przegląd substancji czynnych możliwych do stosowania w produktach biobójczych.

Znane są już propozycje terminu zakończenia okresu przejściowego. W najbliższym czasie należy spodziewać się rozporządzenia Komisji w tej sprawie. Jednakże nie wszystkie produkty biobójcze takie wydłużenie pozwoleń będą mogły uzyskać, gdyż data końca okresu przejściowego jest datą umowną, a ważność pozwoleń uzależniona jest od statusu substancji czynnych obecnych w produktach. Dlatego ważne jest to, aby wprowadzający do obrotu produkty biobójcze znali przesłanki dotyczące możliwości utrzymania ich w sprzedaży. Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze informacje w jaki sposób weryfikować produkty pod kątem obecnych w nich substancji czynnych, aby przedłużyć ważność pozwoleń, a tym samy zapewnić ciągłość ich sprzedaży. Zatwierdzenia substancji czynnych w danych grupach produktowych nakładają na podmioty odpowiedzialne obowiązek złożenia dokumentacji w procedurze europejskiej. W przypadku niezłożenia wniosku, pozwolenie na obrót takim produktem wygaśnie, co skutkować będzie brakiem możliwości sprzedaży produktów. Podczas spotkania wskazane zostały możliwości odroczenia złożenia wniosku w procedurze europejskiej, dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii oraz właściwym modyfikacjom przeznaczeń produktów co pozwoli utrzymać obowiązujące pozwolenie narodowe (przejściowe). Umiejętny dobór substancji czynnych, a także ich właściwa weryfikacja pod kątem oceny w programie przeglądu to gwarancja stworzenia produktów opłacalnych dla przedsiębiorców, mogących funkcjonować na rynku w oparciu o tańszą rejestrację przejściową. Dzięki takiemu podejściu, gdzie produkt zarabia na siebie istnieje możliwość, aby w przyszłości być gotowym finansowo i strategicznie do ewentualnego podjęcia decyzji o procesie rejestracji europejskiej, która niebawem stanie się standardową obowiązującą na terenie Unii Europejskiej procedurą. W obliczu takiej przyszłości przepisów biocydowych dziękujemy za udział w spotkaniu w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA.

Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas spotkania pomogą Państwu z prowadzeniem rozmów nie tylko z klientami, ale również z organami kontrolnymi.

Uczestnicy dowiedzieli się również, jakie przepisy prawne regulują kwestie udostępniania i stosowania produktów biobójczych z położeniem nacisku na substancje czynne możliwe do stosowania w produktach biobójczych w danym przeznaczeniu. Został poruszony również temat dotyczący tego, w jaki sposób należy zaopatrywać się w surowce niezbędne do produkcji produktów biobójczych pod kątem właściwych źródeł ich pochodzenia.

Zdobyta wiedza w zakresie terminów oraz warunków zachowania ważności pozwoleń pozwoli Państwu na bycie krok przed konkurencją, dzięki czemu będą Państwo mieli szansę na bycie bardziej rozpoznawalnymi lub stać się liderami na rynku biocydowym przez posiadanie w swojej ofercie stałych produktów, które zdobędą zaufanie konsumentów.

Dziękujemy za liczny udział.

Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2024 r.

Zespół THETA