Skip to main content
2014

ELDIOM obowiązkowy sposób zgłaszania kart charakterystyki

By 7 czerwca, 2014No Comments

Obowiązek zgłaszania kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych uregulowany jest w art. 15. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322 wraz z późn. zm.). Zgodnie z w/w artykułem zgłoszenia powinny dokonać osoby fizyczne lub prawne, które wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub/oraz sprowadzają taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie polega na poinformowaniu Inspektora ds. Substancji Chemicznych o takiej mieszaninie poprzez przekazanie do Biura ds. Substancji, najpóźniej w dniu wytworzenia mieszaniny lub jej sprowadzenia na terytorium RP, odpowiednich danych…

Pobierz Artykuł