Skip to main content
2012

Ile metanolu może być w produkcie?

By 7 czerwca, 201410 listopada, 2021No Comments

Produkty chemiczne powinny być w miarę możliwości jak najbezpieczniejsze i stwarzać jak najmniejsze zagrożenie dla stosujących je osób. Służy temu szereg przepisów Unii Europejskiej, które normują różne aspekty związane z wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. W szczególności są to przepisy regulujące sposób klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych produktów, a także wprowadzające szereg ograniczeń i zakazów dla poszczególnych substancji, mieszanin lub grup produktów, mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń przez nie powodowanych w stopniu umożliwiającym bezpieczne ich stosowanie.

Pobierz Artykuł