Skip to main content
2014

Nowe ograniczenia w zakresie dostawcy substancji czynnych

By 12 stycznia, 201510 listopada, 2021No Comments

1 września 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. (Dz. U. UE. L 167) w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Zgodnie z artykułem 95 w/w rozporządzenia od dnia 1 września 2015 r. nie udostępnia się produktu biobójczego na rynku, jeśli wytwórca lub importer substancji czynnej/ych zawartych w danym produkcie nie znajduje się w wykazie właściwych osób.

Pobierz Artykuł