Skip to main content
2023Artykuły prasowe

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023-707

By 20 czerwca, 202329 sierpnia, 2023No Comments

Rozporządzenie CLP, dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zostało wdrożone w celu zharmonizowania klasyfikacji i oznakowania chemikaliów na terenach
krajów Unii Europejskiej. Głównym celem tego Rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Pobierz artykuł>>>