Skip to main content
2013

Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane w świetle przepisów rozporządzenia REACH – cz. I

By 8 października, 201410 listopada, 2021No Comments

Rozporządzenie REACH, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Miało ono kompleksowo regulować problematykę zarządzania substancjami niebezpiecznymi, zastępując kilkadziesiąt wcześniej obowiązujących aktów prawnych w wielu gałęziach przemysłu. Jako najwyższy akt wspólnotowy nie wymagał implementacji do przepisów prawa krajowego.

Pobierz Artykuł