Skip to main content
2017

Monitorowanie stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

By 1 sierpnia, 201710 listopada, 2021No Comments

Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń dla zdrowia w środowisku pracy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 wraz z późn. zm.). Załącznik nr 1 do tego rozporządzenia stanowi wykaz, w którym wyodrębniono czynniki chemiczne i pyłowe w tym 524 substancje chemiczne oraz 19 rodzajów pyłów.

Pobierz Artykuł