Skip to main content
2013

Bezpieczny załadunek i rozładunek

By 8 października, 201410 listopada, 2021No Comments

Od wielu lat, pracując w THETA Doradztwo Techniczne, gdzie zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej przy wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu na rynku zarówno profesjonalnym jak i konsumenckim, obserwuję zależność pomiędzy klasyfikacją chemiczną wynikającą z Ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, a klasyfikacją transportową mającą podstawy w Umowie Europejskiej ADR.

Pobierz Artykuł