Skip to main content

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Produkty dezynfekcyjne

Podstawowe dokumenty i zezwolenia umożliwiające legalne wprowadzenie produktu dezynfekcyjnego do obrotu w procedurze tymczasowej.

Karta charakterystyki (SDS) 

Podstawowy dokument dla odbiorców. Do przygotowania SDS niezbędna jest receptura produktu lub oryginalna karta produktu gotowego.

Opracowanie oznakowania bezpieczeństwa i tekstów na etykiecie (ET) 

Etykieta niezbędna jest do prawidłowego oznakowania gotowego produktu dla odbiorców. Musi być przygotowana na podstawie opracowanej wcześniej karty charakterystyki (SDS).

Pozwolenie na obrót 

Podstawowy dokument uprawniający do wprowadzenia do obrotu gotowego produktu. Zezwolenie tymczasowe wydawane jest w trybie przyśpieszonym na 180 dni i nie wymaga przedstawiania wyników badań skuteczności.

Złożenie wymaganej przez Urząd Rejestracji. Numer uzyskanego pozwolenia obowiązkowo musi być uwidoczniony na etykiecie produktu gotowego.

Zgłoszenie do systemu ELDIOM 

Zgłoszenie wprowadzanego produktu niebezpiecznego do obrotu na terenie RP. Wymagana do tego jest prawidłowo sporządzona w języku polskim karta charakterystyki.

Produkt jako towar niebezpieczny w transporcie (ADR/IMDG/RID/IATA) 

Konieczna jest ocena gotowego produktu pod kątem zagrożeń (klasyfikacja) oraz dobór odpowiednich opakowań i właściwego oznakowania. W transporcie materiałów niebezpiecznych możliwe jest często korzystanie z różnych wyłączeń z przepisów, pozwalających na obniżenie kosztów.

DODATKOWE WYMAGANIA

Rejestracja REACH

Jeśli komponenty inne niż substancje czynne sprowadzane są spoza EU. Każdy komponent wymaga indywidualnej oceny aby móc skorzystać z ewentualnych włączeń.

Zapraszamy do kontaktu

Porozmawiaj z naszymi ekspertami!

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.