Skip to main content
2023Artykuły prasowe

Opakowania do transportu drogowego towarów niebezpiecznych

By 12 kwietnia, 20231 czerwca, 2023No Comments

Przygotowując przewóz produktów niebezpiecznych, w zależności od ich ilości oraz rodzaju, nadawca może wybrać jeden z trzech sposobów: transport luzem, w cysternach i w sztukach przesyłek. Ostatnia opcja oznacza konieczność użycia odpowiednich opakowań, dostosowanych do danego towaru i z uwzględnieniem jego klasyfikacji. Sztuką przesyłki określany jest końcowy produkt operacji pakowania składający się z opakowania, opakowania dużego lub DPPL (Duży Pojemnik do Przewozu Luzem), wraz z jego zawartością, który jest przygotowany do wysyłki. Przewóz w sztukach przesyłek obejmuje również naczynia do gazów, a także przedmioty, które ze względu na swój rozmiar, masę lub kształt mogą być przewożone bez opakowania albo w pakietach, klatkach lub w urządzeniach do manipulowania.

Pobierz artykuł>>>