Skip to main content
2015

Wymagania prawne dla surowców kosmetycznych

By 12 czerwca, 201510 listopada, 2021No Comments

Rozporządzenie 1223/2009/WE, które zastąpiło dyrektywę kosmetyczną 76/768/EWG, obowiązujące w pełni od 11 lipca 2013 r. szczegółowo reguluje wymogi dotyczące bezpieczeństwa, dokumentacji i warunków obrotu kosmetykami. Nie są to jednak jedyne obowiązki jakie dotyczą producentów, importerów i dystrybutorów kosmetyków. W wielu przypadkach przedsiębiorcy branży kosmetycznej podlegają również…

Pobierz Artykuł