Skip to main content
2015

Nieaktywny numer rejestracji i co dalej?

By 12 czerwca, 201510 listopada, 2021No Comments

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów i importerów obowiązek rejestracji substancji w postaci własnej, w mieszaninie, uwalnianej z wyrobu w sposób zamierzony, w ilości co najmniej/powyżej 1 tony rocznie. Rejestracji można dokonać dwuetapowo. Do 1 grudnia 2008 roku należało wykonać rejestrację wstępną, a następnie dokonać rejestracji właściwej w terminie wskazanym przez Agencję.

Pobierz Artykuł