Skip to main content
2015

Etykiety zgodne z CLP dla mieszanin-czas na zmiany?

By 14 maja, 201510 listopada, 2021No Comments

Z dniem 1 czerwca 2015 r zajdą istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowywaniu dla wszelkich produktów chemicznych będących w obrocie na rynku w UE. Od tej daty rozporządzenie CLP (1272/2008/WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania będzie jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin, co oznacza, iż nie będzie można wprowadzać do obrotu żadnych nowych partii produktów oznakowanych inaczej…

Pobierz Artykuł