Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)

By 23 stycznia, 2024No Comments

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku mieszaniny stwarzające zagrożenie przeznaczone do użytku przemysłowego obowiązkowo muszą być już zgłaszane do krajowych centrów toksykologicznych zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia CLP. Wcześniej obowiązek ten dotyczył wyłącznie mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka i ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne przeznaczone dla użytkowników konsumenckich i profesjonalnych. Zgłaszający zobowiązani są przekazać zestaw informacji na temat składu, klasyfikacji i oznakowania, opakowania oraz podstawowych informacji fiz.-chem. mieszaniny stwarzającej zagrożenie. Zgodnie z przepisami art. 45 i załącznika  VIII rozporządzenia CLP na etykietach tych produktów należy umieścić 16-znakowy alfanumeryczny kod UFI (tzw. niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (numer UFI)).

Warto zwrócić uwagę, że dla części produktów obowiązuje jeszcze okres przejściowy (jeśli zostały one zgłoszone w odpowiednich terminach do właściwych systemów zgodnie z przepisami krajowymi). Koniec okresu przejściowego to 31 grudnia 2024 rwiec już dziś warto sprawdzić jakie dane będą Państwu potrzebne do realizacji powyższych wymagań!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)

Kalendarz szkoleń>>>