Skip to main content

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Aktualności

Szkolenie i Warsztaty ONLINE: Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP

By 26 stycznia, 2024No Comments

Zadaniem Europejskiej Agencji Chemikaliów jest m.in. przyjmowanie wniosków o wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji oraz o zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji. Wnioski opiniowane są przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC). Na ich podstawie, jak również w oparciu o uwagi otrzymane od zainteresowanych stron wprowadzane są kolejne poprawki do rozporządzenia CLP zwane w skrócie ATP. 31 marca 2023 r.  pojawiło się rozporządzenie, które uwzględnia nowe klasy zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska oraz nowe elementy oznakowania. W lipcu 2023 r. ogłoszono kolejne poprawki 19 i 20 ATP do CLP. 1 grudnia 2023 r. minął ostateczny termin na dostosowanie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin do 18 ATP

O tym, do kiedy trzeba dostosować produkty do wymagań poszczególnych przepisów, jakie następne zmiany ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  i czy kolejne nowości czekają nas w najbliższym czasie opowiemy na szkoleniu Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne

Natomiast w trakcie warsztatów Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP przedstawimy na przykładach jakie zmiany będą musieli wdrożyć przedsiębiorcy w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów, które wprowadzają do obrotu.

Kalendarz szkoleń>>>