Skip to main content
2023Artykuły prasowe

50 (51) poprawka standardu IFRA – wpływ na branżę kosmetyczną i detergentową

By 18 stycznia, 20231 czerwca, 2023No Comments

Wymagania prawne w zakresie wprowadzania do obrotu kosmetyków zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, w którym ze względu na złożoność składu kompozycje zapachowe i aromatyczne określa się terminem ,,parfum” lub „aroma”. Informacje dotyczące zawartości wszystkich składników kompozycji zapachowej są poufne, ale dane jakościowe i ilościowe w zakresie substancji podlegających uregulowaniom oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa należy ujawnić osobie odpowiedzialnej i osobie przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa, a także należy je umieścić w raporcie bezpieczeństwa produktu.

Pobierz artykuł>>>