Skip to main content
Aktualności

Artykuł: GMP jako Dobra Praktyka Produkcyjna w przemyśle kosmetycznym

By 17 stycznia, 2023No Comments

GMP (Good Manufacturing Practice) czyli Dobra Praktyka Produkcyjna w przemyśle kosmetycznym stanowi system zarządzania jakością, który obejmuje trzy podstawowe zakresy działania zakładu produkcyjnego – produkcję, kontrolę jakości, a także magazynowanie, przez które rozumiemy również wysyłkę wyrobów gotowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczącego produktów kosmetycznych wraz z późniejszymi zmianami, wytwarzanie produktów kosmetycznych musi odbywać się zgodnie z zasadami GMP.

Wdrażanie postanowień rozporządzenia w zakresie produkcji kosmetyków zdecydowanie wspiera i ułatwia norma ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji (GMP), która jest skonsolidowana z Rozporządzeniem 1223/2009/WE. Wdrożenie normy ISO 22716 jest dobrowolne, jednak stanowi dla producenta najdogodniejszy sposób wywiązywania się z obowiązku wykazywania zgodności swoich produktów z odnoszącym się do nich prawem.

Norma ta jasno określa wytyczne we wspomnianych obszarach funkcjonowania firmy produkującej kosmetyki, prezentując w swoim zakresie konkretne wymagania jakim musi sprostać przedsiębiorca. Wśród głównych zasad GMP według normy ISO 22716 można wymienić zarówno te dotyczące zasad funkcjonowania pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń, personelu, surowców oraz wyrobu gotowego, jak i samego nadzoru nad dokumentacją systemową, podstawowe zasady przeprowadzania audytów wewnętrznych czy kwestię podwykonawstwa i odpadów generowanych w firmie produkującej kosmetyki.

Wdrożenie GMP ma za cel wyeliminowanie z procesu wytwarzania, jako niedopuszczalnych, działań przypadkowych. Wszystkie działania wspierane przez Dobre Praktyki Produkcyjne są właściwie zaplanowane, skoordynowane i odpowiednio kontrolowane.

Czytaj więcej>>>