Skip to main content

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

By 16 stycznia, 2024No Comments

Rozporządzenia REACH i CLP są najważniejszymi przepisami w Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów. Określają szereg obowiązków jakim muszą sprostać producenci, importerzy, dalsi użytkownicy czy dystrybutorzy substancji, mieszanin i wyrobów, zanim udostępnią produkty w łańcuchu dostaw. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przepisy są weryfikowane i podlegają wielu zmianom.

Rozporządzenie CLP jest modyfikowane poprzez kolejne poprawki tzw. ATP, które mają dostosować przepis do postępu naukowo-technicznego. W 2023 r. weszły w życie dwie poprawki – 19 ATP i 20 ATP, kolejna – 18sta poprawka zaczęła obowiązywać od 1 grudnia, 31 marca 2023 r. pojawiło się rozporządzenie delegowane wprowadzające nowe klasy zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. Z końcem 2024 r. mija okres przejściowy na zgłoszenie mieszanin do unijnego systemu PCN.

Załącznik II REACH, zmieniony rozporządzeniem 2020/878/UE, zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, co oznacza, że obecnie wszystkie karty charakterystyki powinny być dostosowane do jego zapisów. Ponadto rozporządzenie REACH nakłada obowiązki na Europejską Agencję Chemikaliów, m.in. co do weryfikacji i publikacji listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, czyli SVHC, dwukrotnie w ciągu roku. Z dniem 14 czerwca 2023 r. kolejne 2 substancje dodano do listy. Pojawienie się chemikaliów na liście generuje dodatkowe obowiązki dla dostawców. Przede wszystkim opracowanie i dostarczenie karty charakterystyki, zanim substancje zostaną wprowadzone do obrotu, a także konieczność przekazania informacji w łańcuchu dostaw informacji objętych art. 33 REACH oraz raportowania do bazy SCIP, jeśli staną się składnikami wyrobów.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP, na którym omówimy wymagania prawne, zmiany i ich wpływ na działalność przedsiębiorców oraz konieczność podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia zgodności przepisami.

Kalendarz szkoleń>>>