Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego

By 8 listopada, 202322 listopada, 2023No Comments

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych obliguje firmy kosmetyczne do funkcjonowania zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej czyli normy EN ISO 22716 Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Ponadto Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. doprecyzowuje kwestie obowiązku zgłaszania zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do wykazu zakładów oraz określa sankcje i kary pieniężne za niespełnienie m. in. wymagań dotyczących systemu dobrych praktyk produkcji.

Obecnie na rynku zauważalna jest tendencja do coraz częstszych kontroli w firmach produkujących kosmetyki. Inspekcje monitorują również sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie spełniania wytycznych dobrych praktyk produkcyjnych. W świetle aktualnych przepisów najistotniejszym aspektem jest poznanie i zrozumienie kryteriów dobrej praktyki wytwarzania oraz celów, które kryją się za tym systemem jakości.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego, które wyjaśni powyższe zagadnienia i pozwoli zdobyć kluczową wiedzę, niezbędną do sprostania wymaganiom stawianym firmom kosmetycznym.

Sprawdź program>>>