Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)

By 21 listopada, 202322 listopada, 2023No Comments

Obecnie na wielu etykietach produktów konsumenckich i profesjonalnych (a wkrótce także przemysłowych) można zobaczyć 16-znakowy alfanumeryczny kod UFI czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej, który łączy informacje o produkcie, jego zastosowaniach, składnikach i toksyczności. Kod na etykiecie ułatwia podmiotom medycznym działanie w przypadku nagłych wypadków zatruć produktami chemicznymi.

Umieszczenie UFI na etykiecie należy zawsze powiązać z wykonaniem zgłoszenia do centrum toksykologicznego (zgłoszenie PCN) informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie. Dla substancji nie przeprowadza się zgłoszenia, a dla mieszanin nieklasyfikowanych jako niebezpieczne zgłoszenie jest dobrowolne. Do wykonania zgłoszenia potrzebujemy informacji na temat receptury produktu, podstawowych parametrów fiz.-chem, informacji o opakowaniu, zastosowaniu i danych toksykologicznych. Nie wystarczą dane z karty charakterystyki.

Obecnie zgłoszenia są obowiązkowe dla produktów stosowanych przez konsumentów i użytkowników profesjonalnych, a od 1 stycznia 2024 r. również dla przemysłu. Dodatkowo wprowadzono również okres przejściowy dla produktów zgłoszonych w odpowiednim terminie do właściwych systemów zgodnie z przepisami krajowymi. Od 1 stycznia 2025 r. wszystkie produkty będą już musiały mieć na etykiecie kod UFI.

Po więcej informacji zapraszamy na szkolenie: UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)