Skip to main content
Aktualności

Zgłaszanie informacji o niebezpiecznych mieszaninach wprowadzanych do obrotu do wyznaczonych Centrów Zatruć – NOWY SYSTEM

By 12 września, 2019No Comments

UFI zglaszanie informacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z artykułem 45 rozporządzenia CLP każdy wprowadzający do obrotu mieszaniny niebezpieczne ma obowiązek zgłoszenia informacji na temat tej mieszaniny do wyznaczonego na terytorium danego kraju ośrodka toksykologicznego. Obecnie w Polsce zgłoszenia takie wykonuje się za pomocą ELDIOM i składa elektronicznie w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać załącznik VIII rozporządzenia CLP, który wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń informacji o mieszaninach niebezpiecznych (PCN) i zmienia sposób ich zgłaszania. Nowy sposób zgłoszeń będzie dotyczyć poszczególnych grup produktów w następujących etapach:

1. od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do stosowania przez konsumentów

2. od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania profesjonalnego

3. od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania przemysłowego.

Zgłoszenie związane będzie z przekazaniem wyznaczonym organom szczegółowych informacji (m.in. klasyfikacja i oznakowanie, informacje toksykologiczne, informacje fizykochemiczne, skład chemiczny) na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzonych do obrotu.

Załącznik VIII rozporządzenia CLP wraz z nowym sposobem zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych wprowadza numer UFI, czyli niepowtarzalny, 16-cyforwy kod, który będzie stanowił powiązanie konkretnego produktu ze zgłoszeniem w zharmonizowanym systemie zgłoszeń. Nowy numer musi być podany na etykiecie produktu.

Po więcej informacji na temat zgłoszeń zapraszamy na szkolenie.