Skip to main content

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia

By 25 marca, 2024No Comments

Scenariusz narażenia wciąż jest najmniej znanym narzędziem komunikacji w łańcuchu dostaw. Zgodnie z przepisami REACH powinien on być dostarczony jako załącznik karty charakterystyki dla każdej zarejestrowanej substancji chemicznej w zakresie powyżej 10 ton/rok i zaklasyfikowanej jako stwarzającą zagrożenie lub jako substancja PBT lub vPvB. Po otrzymaniu takiego dokumentu każdy dalszy użytkownik ma obowiązek przeczytania go i wdrożenia go we własnym przedsiębiorstwie. Dodatkowo scenariusz narażenia może także być tworzony dla zastosowań odradzanych oraz niezidentyfikowanych przez dalszych użytkowników.

W ramach przeprowadzanych kontroli kompletności elementów dokumentacji rejestracyjnej w zakresie oceny dokumentacji podczas rejestracji substancji zgodnie z REACH ocenie podlega raport bezpieczeństwa chemicznego i zawarte w nim scenariusze narażenia. ECHA, prowadząca te kontrole, podjęła decyzje o weryfikacji dokumentów między innymi w związku z ich niską jakością. Problemy ze scenariuszami mają jednak przede wszystkim dalsi użytkownicy, którzy zgodnie z przepisami po otrzymaniu scenariuszy jako załączniki do karty charakterystyki mają obowiązek ich wdrożenia we własnym przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na szkolenie: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia