Skip to main content

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Uwaga: Prosimy zwracać uwagę na adresy e-mail z których otrzymują Państwo od nas wiadomości. Nasi eksperci posługują się tylko i wyłącznie adresami @thetaconsulting.pl / Wszelka korespondencja wysyłana z adresów typu @gmail.com nie pochodzi od THETA Consulting. Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod THETA Consulting.

Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności

By 19 marca, 2024No Comments

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności

Program przeglądu substancji czynnych, a co za tym idzie koniec okresu przejściowego powinien planowo zakończyć się 31.12.2024 r. Pozwolenia na produkty biobójcze posiadają ważność również do tej daty. Z przyczyn handlowych i prawnych ważne jest to, aby wprowadzający do obrotu produkty biobójcze znali przesłanki dotyczące możliwości utrzymania ich w sprzedaży.

Obecnie wiadomo, że nie dla wszystkich substancji czynnych program ten uda się zakończyć w przewidywanym okresie, dlatego też KE podjęła decyzję w zakresie przedłużenia okresu przejściowego do 31.12.2030 r. Oficjalnie informacja o przedłużeniu okresu przejściowego pojawi się po opublikowaniu rozporządzenia delegowanego. Ważność pozwolenia może zostać jednak skrócona w zależności od odpowiednich decyzji niezatwierdzających lub rozporządzeń zatwierdzających poszczególne substancje czynne.

Dlatego też niezbędna jest weryfikacja produktów, czy kwalifikują się pod przedłużenie pozwoleń. W oparciu o dostępne informacje można zweryfikować w jakich przybliżonych terminach można spodziewać się zatwierdzeń poszczególnych substancji.

Zatwierdzenia substancji  czynnych w danych grupach produktowych nakładają na podmioty odpowiedzialne obowiązek złożenia dokumentacji w procedurze europejskiej. W przypadku niezłożenia wniosku, pozwolenie na obrót takim produktem wygaśnie, co skutkować będzie brakiem możliwości sprzedaży produktów.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze kwestie dotyczące:

·        programu przeglądu substancji czynnych i jego wpływu na istniejące produkty,

·        terminów ponownej rejestracji produktów,

·        możliwości skorzystania z wyłączeń, aby jak najdłużej utrzymać produkty na bazie pozwoleń narodowych,

·        okresów przejściowych na wyprzedanie zapasów,

·        wymagań w zakresie dokumentacji rejestracyjnej (procedura narodowa i europejska),

·        narzędzi IT wymaganych przy rejestracji europejskiej,

·        kontroli zgodności produktów biobójczych z przepisami biocydowymi,

·        dostawców substancji czynnych,

·        klasyfikacji produktu,

·        pozwoleń i ich zgodność z wprowadzanymi produktami.

Praktyczne wskazówki pomogą zarówno podmiotom wprowadzającym produkty biobójcze do obrotu jak również Inspekcjom do właściwego przygotowania się do kontroli.

Przedsiębiorcy posiadający już w swojej ofercie produkty biobójcze zdobędą wiedzę w zakresie terminów oraz warunków zachowania ważności pozwoleń.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów, organów kontrolnych zainteresowanych tematem produktów biobójczych (m.in. dezynfektantów, insektycydów, konserwantów).

Sprawdź szkolenie>>>