Skip to main content
Aktualności

Substancje chemiczne działające uczulająco na skórę

By 23 października, 202322 listopada, 2023No Comments

Substancje chemiczne, które powodują alergię (uczulenie) po kontakcie ze skórą, nazywa się alergenami kontaktowymi. Odkąd przemysł zaczął się rozwijać, choroby alergiczne występują coraz częściej. Jedną z możliwych przyczyn tego stanu jest narażenie człowieka na o wiele większą niż dotychczas ilość chemikaliów.

Szacuje się na przykład, że uczulenie na chemikalia obecne w gotowych wyrobach tekstylnych i skórzanych występuje nawet u 5 milionów ludzi w Europie, a każdego roku pojawia się 180 000 nowych przypadków takich alergii.

Reakcje alergiczne na określony alergen, czyli substancję wywołującą uczulenie, mają zmienne nasilenie: od względnie łagodnego (swędzenie i zaczerwienienie skóry) do cięższego (masywny obrzęk, zmiany skórne oraz powstawanie strupów i łusek podczas zaostrzeń). Zależy to od tego, jak silnie działa dany alergen.

ECHA i państwa członkowskie identyfikują substancje działające uczulająco na skórę na podstawie danych rejestracyjnych zebranych od przemysłu w ramach rozporządzenia REACH. Dane te, wraz z informacjami z kilku innych źródeł, są poddawane przeglądowi, a w przypadku zidentyfikowania nowej potencjalnej substancji budzącej obawy można wprowadzić odpowiednie regulacyjne środki zarządzania ryzykiem. Na przykład, jeżeli wiadomo, że substancje powodują alergie skórne, UE może zdecydować, że powinny one podlegać zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu lub że ich stosowanie powinno zostać ograniczone w celu ochrony obywateli.

Istnieje nieco ponad 1000 substancji chemicznych, które zostały sklasyfikowane w zharmonizowanej klasyfikacji jako substancje działające uczulająco na skórę zgodnie z rozporządzeniem CLP. Firmy dostarczające na rynek UE jakąkolwiek substancję posiadającą zharmonizowaną klasyfikację muszą klasyfikować i oznakować tę substancję – a także wszelkie mieszaniny zawierające tę substancję – w taki sam sposób, aby zapewnić wysoki poziom ochrony ludzi.

Więcej informacji:

https://echa.europa.eu/pl/hot-topics/skin-sensitising-chemicals