Skip to main content
AktualnościWydarzenia

Przed nami szóste spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA

By 7 września, 202319 października, 2023No Comments

Zapraszamy wszystkich Klientów ryczałtowych na najbliższe szóste spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA.

Termin: 27 września 2023 r. ; godzina 10.00

Temat: Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie w systemie unijnym – koniec okresów przejściowych.

Prowadzący: Anna Królak i Olga Adamska

Zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia CLP wszystkie mieszaniny stwarzające zagrożenie w kategorii zagrożeń dla zdrowia oraz właściwości fizykochemicznych należy zgłaszać do krajowych centrów toksykologicznych. Obowiązek ten zastępuje funkcjonujące wcześniej narodowe systemy zgłoszeń informacji o mieszaninach niebezpiecznych w państwach Unii Europejskiej, np. w Polsce system ELDIOM.
Od dnia 1 stycznia 2025 r. już wszystkie mieszaniny stwarzające zagrożenie wprowadzane na rynek EU będą wymagały nowego zgłoszenia, a na ich oznakowaniu będzie musiał pojawić się numer UFI czyli unikalny identyfikator produktu wskazany podczas zgłoszenia. Od 1 stycznia 2024 r. takie wymaganie będzie obowiązkowe dla wszystkich nowych mieszanin przeznaczonych dla przemysłu, a już od 1 stycznia funkcjonuje ono dla nowych mieszanin przeznaczonych dla konsumentów i użytkowników profesjonalnych.

Wprowadzenie nowego systemu zgłoszeń miało zharmonizować wymagania poszczególnych Państw członkowskich w tym zakresie i ułatwić przemysłowi procedury wprowadzania tej samej mieszaniny na różne rynki EU. System funkcjonuje już od 2021 r. i mimo, iż faktycznie za pomocą jednego kliknięcia można dokonać zgłoszenia prawie we wszystkich krajach członkowskich to również niestety nowy system zgłoszeń jest zdecydowanie bardziej wymagający dla jego użytkowników i wymaga od dostawców dostarczenia większej liczby danych jak np. receptura produktów, czy dane dotyczące opakowań.

Podczas najbliższego spotkania Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA chcemy przypomnieć wszystkim Państwu o obowiązku zgłoszeń mieszanin stwarzających zagrożenia zgodnie z zał. VIII CLP, zwrócić uwagę na zbliżający się koniec okresów przejściowych oraz lokalne wymagania niektórych państw członkowskich oraz podzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z obsługą systemu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zespół THETA