Skip to main content
Kategoria

Aktualności

Uproszczone zasady rejestracji

By Aktualności
ECHA opublikowała wykaz substancji, które potencjalnie mogą podlegać pod założenia załącznika III rozporządzenia REACH, który to wskazuje warunki jakie należy spełnić aby móc przedłożyć uproszczone informacje podczas rejestracji substancji w…
więcej

IUCLID6 już dostępny!

By Aktualności
29go kwietnia 2016r. udostępniona została kolejna, szósta już wersja oprogramowania IUCLID. Rejestr Produktów Biobójczych (R4BP3) zostanie wkrótce dostosowany i po 5 lipca 2016r. wyłącznie dossier w formacie IUCLID6 będą mogły…
więcej