Do Państwa dyspozycji mamy zespół ekspertów, pomagających w doborze odpowiednich metodyk i zakresu badań, a także najlepszych laboratoriów – zarówno z merytorycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy na temat wymagań różnych branż produktów chemicznych, zarówno konsumenckich, jak i profesjonalnych, oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby wprowadzić dany produkt na rynek.

Dowód jakości produktu

Prawidłowa ocena zagrożeń, jakie może stwarzać produkt chemiczny, lub potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa jego działania wymaga często przeprowadzenia szeregu badań i analiz w wyspecjalizowanych laboratoriach.

Badania takie są też często elementem różnego rodzaju dokumentacji niezbędnej do legalnego wprowadzenia produktu na rynek UE.

Jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa odpowiednie badania, dopasowane do potrzeb (m.in. certyfikacji, potwierdzenia skuteczności, rejestracji REACH, oceny bezpieczeństwa, oceny składu i czystości produktu), a także pomóc w doborze metodyk badawczych oraz wskazać najodpowiedniejsze laboratoria. Na życzenie możemy także nadzorować cały proces: od kontaktów i negocjacji z laboratoriami poprzez przekazanie próbek i pilotowanie badania aż do uzyskania końcowego raportu.

Badania fizykochemiczne i badania spektralne:

 • na potrzeby oceny składu i profilu zanieczyszczeń
 • na potrzeby rejestracji REACH i przygotowania SDS
 • dla kosmetyków – niezbędne do oceny bezpieczeństwa
 • dla biocydów – do pozwolenia na obrót
 • oznaczenia na zawartość metali ciężkich: Pb, Hg, As, Cu – na potrzeby weryfikacji
 • zawartości substancji SVHC w wyrobach
Badania mikrobiologiczne:

 • badania skuteczności działania produktów biobójczych
 • badania prod. dezynfekcyjnych
 • mikrobiologia kosmetyków
Badania dermatologiczne i aplikacyjne kosmetyków:

 • badania dermatologiczne kontaktowe (patch test)
 • badania aparaturowe, np. badania pomiaru nawilżenia, natłuszczenia itp.
 • badania dermatologiczne aplikacyjne (badania konsumenckie)

… oraz inne testy i analizy na zamówienie.

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.