Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia

By 17 marca, 2023No Comments

Scenariusze narażenia są obowiązkowym załącznikiem do karty charakterystyki dla substancji zarejestrowanych w tonażu co najmniej 10 ton/rok i klasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP lub klasyfikowanych jako substancje PBT lub vPvB.

Scenariusze dla substancji opracowywane są jako element oceny bezpieczeństwa chemicznego podczas procesu rejestracji substancji zgodnie z REACH. Od kwietnia 2021 raport bezpieczeństwa (dokument oceny bezpieczeństwa chemicznego) podlega pod manualną weryfikację kompletności wykonywaną przez pracowników Europejskiej Agencji Chemikaliów. Agencja podjęła decyzje o tym kroku między innymi w związku z niską jakością tych dokumentów co potwierdza się w pracy wielu dalszych użytkowników, którzy mają liczne problemy z wdrażaniem wymagań scenariuszy  we własnym przedsiębiorstwie.

Kiedy należy spodziewać się scenariuszy narażenia? Jak należy je czytać? Co zrobić gdy dostawca nie udostępnia nam właściwego scenariusza narażenia? Jak i czy w ogóle udokumentować wdrożenie zapisów scenariuszy w firmie? Na te oraz wiele innych pytań odpowie szkolenie z warsztatowymi elementami z czytania scenariuszy narażenia i wdrażania ich wymagań na stanowiskach pracy: Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia