Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin

By 14 grudnia, 2022No Comments

Karta charakterystyki to zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Szkolenie Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem i weryfikowaniem etykiet substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz weryfikacją kart charakterystyki. W szczególności zapraszamy specjalistów ds. jakości i BHP, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych, m. in. chemii gospodarczej, środków czyszczących, klejów, farb, lakierów itp. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązki nakłada na producentów, dystrybutorów najnowsze wymaganie w zakresie kart charakterystyki oraz oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych.