Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Audytor wewnętrzny REACH (szkolenie 3-dniowe)

By 28 maja, 2024No Comments

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w kursie Audytor wewnętrzny REACH, który odbędzie się w formie szkolenia online trwającego trzy dni. Kurs ten został zaprojektowany z myślą o osobach odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia REACH w swoich przedsiębiorstwach, pełnomocnikach systemów zarządzania oraz audytorach wewnętrznych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie audytowania.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy zasady audytowania i procedurę auditów zgodnie z normą ISO 19011:2018. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat definicji i terminów związanych z audytami, procedur audytowania oraz wymagań stawianych auditorom. Zajmiemy się także specyfiką wymagań rozporządzenia REACH dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

Kurs będzie obejmował kluczowe zagadnienia związane z rozporządzeniem REACH, takie jak proces rejestracji, uzyskiwanie zezwoleń, zakazy i ograniczenia, a także komunikację w łańcuchu dostaw. Omówimy, jak skutecznie audytować w praktyce, definiować i opisywać niezgodności oraz wprowadzać działania korygujące. Uczestnicy będą mieli również okazję do udziału w praktycznych ćwiczeniach z realizacji auditów.

Naszym celem jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego w systemie REACH. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin, a jego pomyślne zaliczenie zostanie potwierdzone certyfikatem wydanym przez renomowaną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie. Dzięki niemu zdobędą Państwo wiedzę jak przeprowadzać efektywne audyty wewnętrzne, które nie tylko wskażą mocne i słabe strony Państwa przedsiębiorstwa, ale również uchronią przed negatywnymi ocenami audytorów zewnętrznych czy inspektorów nadzoru.

Sprawdź program>>>