Skip to main content
Aktualności

Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

By 4 września, 202319 października, 2023No Comments

21 sierpnia 2023 r. dokonano zmiany w obrębie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, nowelizując rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2023 poz. 1661). Modyfikacja polegała na przedłużeniu daty obowiązywania ustalonych najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) oraz najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) dla tlenku azotu, w obrębie sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli. Termin obowiązywania tych wartości przesunięto na 21 sierpnia 2026 r.

Źródło>>>