Skip to main content
Aktualności

Rozporządzenie w odniesieniu do wykazów pestycydów i chemikaliów przemysłowych

By 25 sierpnia, 202319 października, 2023No Comments

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano akt prawny (1656/2023/UE), zmieniający rozporządzenie 649/2012/UE, w odniesieniu do wykazów pestycydów i chemikaliów przemysłowych. Dokonano zmian w części 1 i 2 załącznika I oraz zaktualizowano wymienione tam substancje.

Warto wspomnieć, że rozporządzenie 649/2012/UE wdraża „Konwencję Rotterdamską” w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami. Komisja Europejska postanowiła dać zainteresowanym stronom odpowiednią ilość czasu na podjęcie działań koniecznych do zastosowania się do niniejszego rozporządzenia, a państwom członkowskim – na wprowadzenie środków niezbędnych do jego wykonania.

W związku z powyższym, mimo że rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego publikacji, należy je bezwzględnie stosować dopiero od 1 listopada 2023 r.

Źródło>>>