Skip to main content
Aktualności

Przyjęcie oficjalnego stanowiska negocjacyjnego Rady UE w sprawie Dyrektywy dotyczącej uzasadniania wyraźnych oświadczeń środowiskowych

By 20 czerwca, 2024No Comments

Dnia 17 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, podczas którego zostało przyjęte oficjalne stanowisko negocjacyjne Rady UE w sprawie Dyrektywy dotyczącej uzasadniania wyraźnych oświadczeń środowiskowych (Green Claims Directive). Będzie ono stanowić podstawę do trójstronnych negocjacji między Parlamentem, Radą oraz Komisją Europejską.

Rada przyjęła poprawki, które obejmują m.in.:

  • wydłużenie okresu przyjęcia prawa krajowego zmieniającego zapisy dyrektywy
  • wprowadzenie uproszczonej procedury weryfikacji
  • wyłączenie oznakowania ekologicznego EN ISO 14024 typu I spod zakresu dyrektywy
  • ważność certyfikatu zgodności maksymalnie przez 5 lat od jego wydania

Źródło>>>