Skip to main content
2018

Ostateczna rejestracja substancji małotonażowych i jej znaczenie dla użytkownika surowców chemicznych

By 14 maja, 2018No Comments

Nieuchronnie zbliża się koniec ostatniego etapu rejestracji właściwej zgodnie
z rozporządzeniem REACH1. Nie później niż w dniu 31 maja 2018 r. należy złożyć
do Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentację rejestracyjną, chcąc po tej dacie kontynuować import lub produkcję substancji w tonażu 1-<100 ton w skali roku.
Ze względu na to, że rejestracja opiera się na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja” producenci i importerzy tej samej substancji muszą wspólnie przedłożyć dokumenty. W tym celu nawiązują kontakt z przedsiębiorstwami rejestrującymi
tą samą substancję oraz wiodącym rejestrującym i podejmują współpracę w zakresie wymiany danych i opracowania dossier.

Pobierz Artykuł