Skip to main content
2021

Mało znany aspekt rozporządzenia REACH

By 15 września, 20211 lipca, 2022No Comments

Nazwa rozporządzenia REACH to skrót powstały w wyniku kompilacji najważniejszych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia: R – rejestracja, E – ewaluacja, czyli ocena, A – autoryzacja , CH – chemikaliów. Prawdopodobnie najmniej znany element tego systemu to dla przedsiębiorców trochę tajemniczo brzmiąca ewaluacja. W tym artykule postaram się Państwu przybliżyć ten temat, szczególnie że w przypadku wielu substancji chemicznych ma lub będzie miała ona bardzo duże znaczenie dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Pobierz artykuł>>>