Skip to main content
AktualnościWydarzenia

Już w czerwcu IX spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA

By 22 maja, 2024No Comments

W dniu 20 czerwca 2024 r. odbędzie się dziewiąte spotkanie w ramach projektu Grupa Wsparcia Eksperckiego THETA.

TEMAT: „Borderline products, czyli problemy z klasyfikacją produktów z pogranicza. Kosmetyki a inne chemikalia”.

Każdy podmiot wprowadzający produkt do obrotu zobowiązany jest do przyporządkowania go do określonej grupy produktowej: np. kosmetyków, produktów leczniczych, produktów biobójczych czy detergentów. Ustalenie statusu produktu na rynku odbywa się na zasadzie „case-by-case” w oparciu o pełną jego charakterystykę: skład, postać, działanie, deklaracje marketingowe a także miejsce i sposób aplikacji.

Produkty, których klasyfikacja budzi wątpliwości określa się jako „produkty z pogranicza (borderline products)”. Należy jednak pamiętać, że prawo nie przewiduje takiej kategorii produktów. Każdy produkt w momencie wprowadzenia do obrotu musi posiadać ustalony status prawny i jego kwalifikacja powinna być jednoznaczna.

Produkty kosmetyczne są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymaganiami rozp. 1223/2009/WE wraz z późn. zm. Z powodu niewłaściwego rozumienia przez przedsiębiorców pojawiających się w definicji produktu kosmetycznego pojęć: „ochrony”, „utrzymywania w czystości”, „utrzymania w dobrej kondycji”, producenci tworząc komunikację marketingową wykraczają często poza definicję kosmetyku, przypisując produktowi właściwości lecznicze lub biobójcze (dezynfekujące).

Podczas najbliższego spotkania Grupy Wsparcia Eksperckiego THETA chcemy przybliżyć Państwu podstawowe zasady kwalifikacji produktów. Zapoznamy Państwa z przykładami deklaracji, które nie powinny pojawić się na etykietach produktów kosmetycznych, gdyż powodują one zmianą statusu produktu na rynku oraz konieczność podjęcia przez przedsiębiorców odpowiednich działań umożliwiających dalszą sprzedaż, zgodnie z właściwym prawodawstwem.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich Klientów ryczałtowych.
Zespół THETA