Skip to main content
2019

Budowa oraz właściwości fizyczne i chemiczne substancji a wchłanianie przez skórę

By 16 grudnia, 2019No Comments

Budowa oraz właściwości fizyczne i chemiczne substancji determinują w istotnym stopniu jej przenikanie przez skórę. Temat ten jest jednak często pomijany lub bagatelizowany, a ma istotne znaczenie podczas oceny bezpieczeństwa czy oceny ryzyka w zagadnieniach toksykologii stosowanej. Warto zauważyć, że wpływ budowa i właściwości chemiczne substancji determinują jej sposób wchłaniania przez skórę, co jest uwidocznione dopiero w zmodyfikowanej postaci I prawa Ficka (…)

Pobierz Artykuł